หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

รับทำบัญชี ชลบุรี - เอ็นพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ โปรเฟสชั่นแนล

สำนักงานบัญชีชลบุรี รับทำบัญชีชลบุรี บัญชีของคนรุ่นใหม่ NPA.Pro

เป็น SME ซื้อมาขายไป ทำธุรกิจให้บริการ Youtuber ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ มีบริษัทเป็นของตัวเอง ทำโรงงานเล็กๆ ต้องทำอะไรบ้างใครรู้ช่วยตอบที

ให้คำปรึกษาทำบัญชี

 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร, ต้องมีภาระทำบัญชีครบทุกเล่ม มีลูกน้องต้องยื่นประกันสังคมและต้องยื่นภาษีรายเดือน รายครึ่งปีและภาษีรายปี (บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล-ภาษีป้าย-ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน) เรื่องมากเรื่องยุ่งยาก ยกภาระให้เป็นหน้าที่ของทีมงาน สำนักงานบัญชีชลบุรี บริษัท เอ็นพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ความสำเร็จของลูกค้า ถือเป็นความสำเร็จของเรา

เรื่องทั้งหมดนี้ NPA.Pro สำนักงานบัญชีชลบุรี มีคำตอบ ยินดีให้บริการธุรกิจของคุณ โดยทีมบัญชียุคใหม่ ให้เรื่องยากเป็นหน้าที่ของเรา บริการได้อย่างครบถ้วน-ครบวงจร ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วางระบบบัญชี รับทำบัญชียุคใหม่ 4.0 วางแผนภาษี ยื่นแบบภาษี Vat และยื่นภาษีทุกอย่าง ยื่นแบบสรุปเงินเดือนค่าจ้าง-ยื่นเงินสมทบประกันสังคม จัดทำงบการเงิน วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เรื่องการค้าเป็นของท่านเรื่องสำคัญยกให้ NPA.Pro บริการครบจบที่เดียว ร่วมกันเดินและเติบโตไปด้วยกัน

เรียนโปรแกรมบัญชี ชลบุรี

ปรึกษาเรื่องบัญชี ปรึกษาเรื่องภาษี ชลบุรี

Tel. 061-459-9635064-593-5624

Line : npa.accpro

สินค้าและบริการ

บริษัทรับทำบัญชีชลบุรี เอ็นพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ โปรเฟสชั่นแนล หรือ NPA.Pro โดยทีมนักบัญชียุคใหม่ 4.0 ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal ในช่วงวิกฤติภาวะโรคระบาดโควิด-19 ให้บริการอะไรกับท่าน

ปรึกษาเรื่องภาษี ชลบุรี

NPA.Pro รับจดทะเบียนบริษัท จด E-Service 5กลุ่ม กับ DBD, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จด VAT กับกรมสรรพากร, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กับสานักงานประกันสังคมชลบุรี เราให้บริการถึงที่ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าใจง่าย ลูกค้าจดทะเบียนบริษัทใหม่ เราแถมฟรี ให้ทดลองใช้โปรแกรมบัญชี 4.0 นาน 3 เดือนมีบริการอบรมวิธีการใช้ฟรี

NPA.Pro วางระบบบัญชีให้ลูกค้า ทำบัญชี 4.0 วางแผนภาษี วางแผนธุรกิจ ที่รองรับธุรกิจที่มีการชำระเงินโอนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นมากมาย ระบบบัญชี 4.0 ทำให้งานเยอะงานยากกลายเป็นงานง่าย ไม่เสียเวลาทั้งวันไปกับการทำบัญชี ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการทำงานร่วมกันจากคนละสถานที่ เช่น โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ระบบบริหารจัดการเอกสารแบบออนไลน์ โปรแกรมคำนวณภาษีออนไลน์ โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สำหรับทำรายการจ่ายเงินเดือนและบริหารข้อมูลพนักงาน มีให้ครบๆ พร้อมบริการอบรมฟรี ตอบทุกคำถามและตอบทุกข้อสงสัย ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางเสียเวลากับการจราจร ลดการใช้แมสเซนเจอร์ เอกสารอยู่ครบไม่หายระหว่างทาง ลดการสัมผัสและแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19

โลกยุคใหม่ไม่ใช่แค่ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” แต่เป็นยุค “ปลาเร็วกินปลาช้า” 5 เหตุผล ทำไมต้องใช้โปรแกรมบัญชี

 1. ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
 2. ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน
 3. ตรวจสอบเอกสารย้อนหลังง่าย ได้ข้อมูล-รายงาน รวดเร็วและแม่นยำ
 4. ลดต้นทุน-ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวอย่างเห็นผล
 5. ประมวลผลเห็นภาพรวมและวิเคราะห์ธุรกิจได้ชัดเจน

NPA.Pro รับทำบัญชีร้านค้า SME ทำบัญชี-บัญชีภาษีสำหรับบริษัท หจก นิติบุคคล Accounting Chonburi และรับทำงบการเงิน

งานบัญชีคุณภาพและครบวงจร

 • รับทำบัญชี สมุดบัญชีต่าง ๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ รายงานโดยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน

NPA.Pro บริการวางแผนภาษี บริการยื่นภาษีรายเดือน-เงินสมทบประกันสังคม-ยื่นภาษีรายปี เราทำหน้าที่ตรงเวลาไม่มีปัญหาค่าปรับ

 • ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือนค่าจ้าง ภงด.1
 • ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภงด.3, ภงด.53
 • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, ภพ.36รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
 • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี ภงด.50
 • ยื่นงบการเงินประจําปี เช่น สบช.3 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • จัดทํารายงานสรุปเงินเดือนประจําปี ภงด.1ก
 • ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภงด.90, ภงด.91, ภงด.94 และอื่นๆ
 • ชำระภาษีป้าย
 • ชำระภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
 • นําส่งเงินสมทบประกันสังคมนําส่งสํานักงานประกันสังคม

NPA.Pro เป็นคู่คิด-คู่ปฏิบัติ พาลูกค้าไปสู่โลกยุคใหม่ 4.0 ยุค new normal

 • การประชุมหรือพูดคุยผ่านระบบวิดีโอ video conference ไม่ต้องเดินทาง ง่ายและเร็วแทนการนัดพบเจอ
 • ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของลูกค้าด้วยระบบ Big Data เพื่อวางแผนกลยุทธธุรกิจในอนาคต
 • การเชื่อมต่อ API ระหว่างโปรแกรมบัญชีกับร้านค้าออนไลน์อัตโนมัติ โปรแกรมลายเซ็นอิเล็กทรอกนิกส์
 • ใช้ระบบส่งเอกสารทางออนไลน์ เช่น การใช้ระบบ E-Tax Invoice ทำใบกำกับภาษี ลงลายมือชื่อทางดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) แล้วส่งให้กับคู่ค้าทางอีเมล เพื่อลดต้นทุนทั้งเวลาในการคีย์เอกสารเอง และค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารให้กับคู่ค้า